pencil

Het lijkt misschien ambitieus, maar het is noodzakelijk om het onderwijs te verbeteren. Beter onderwijs geeft meer betrokken leerlingen, maar ook meer plezier op de werkvloer voor leerkrachten. En daarmee heb je toch twee vliegen in een klap. Wij geven vijf legitieme redenen, waarom willen de kwaliteit van het onderwijs nu eigenlijk verbeteren?

Kinderen verdienen goed onderwijs

Het is een speerpunt voor veel politieke partijen: elk kind verdient goed onderwijs. Soms is er passend onderwijs nodig en soms is het reguliere onderwijs al goed genoeg. Onderwijs vergt maatwerk: geen mens is hetzelfde en kinderen allemaal op dezelfde manier benaderen is dus niet te doen. Gelukkig zien ook steeds meer leerkrachten dat in en kan er vaak, samen met ouders, gewerkt worden aan een goede oplossing. Als de kwaliteit van het onderwijs verbetert, is maatwerk veel beter mogelijk.

Als de kwaliteit van het onderwijs beter is, hebben leerkrachten meer plezier in hun werk

Werken in het onderwijs geeft veel stress. De werkdruk is hoog en de leerkrachten hebben het zwaar. Hoe het komt dat de werkdruk te hoog is, dat zijn diverse factoren. Zo is er een druk vanuit de overheid waarbij leerkrachten nogal wat verslaglegging moeten doen, maar ook zijn kinderen heel anders dan vijftig jaar geleden. Gelukkig is er voor leerkrachten een mogelijkheid iets aan de werkdruk te doen. Er zijn bijvoorbeeld methoden op de markt, die handvatten bieden en die ervoor zorgen dat leerkrachten weer met plezier aan het werk gaan. En uiteindelijk is het een cirkel: als leerkrachten meer plezier in hun werk hebben geven ze beter onderwijs én van beter onderwijs krijgen leerkrachten meer plezier in hun werk.

Kwalitatief onderwijs geeft iedereen gelijke kansen

Welk niveau een kind heeft maakt niet uit: elk kind moet op zijn eigen niveau het beste onderwijs krijgen. Uiteindelijk moet een kind in ongeveer acht jaar klaargestoomd worden voor de volgende stap: het voortgezet onderwijs. Ook in het voortgezet onderwijs moet iedereen gelijke kansen krijgen. Door van elkaars ervaringen te leren, kunnen leerkrachten beter onderwijs geven. Elk kind heeft op een bepaald vlak zijn talenten, door deze te ontdekken, te ontwikkelen en te stimuleren wordt het beste bij de kinderen naar boven gehaald. En dit kan alleen als onderwijs kwalitatief hoogstaand is.

Als je de kwaliteit van het onderwijs verbetert, gaat het niveau van de school omhoog

Met kwalitatief goed onderwijs wordt het niveau van de school opgekrikt. Dit moet je niet zien als in ‘de CITO-scores gaan omhoog’. Het is vooral belangrijk dat, wat we eerder al schreven, kinderen op hun eigen niveau leskrijgen. Een school waar iedereen zijn beste beentje voorzet en iedereen ook nog eens met plezier naartoe gaat, is een school van formaat. Goed onderwijs begint uiteraard bij goede leerkrachten. Door deze leerkrachten gemotiveerd te houden, komt het onderwijs ten goede. Sommige kinderen hebben extra behoefte aan verdieping. Door dit aan te bieden, worden de kinderen enorm verreikt.

Goed onderwijs is de basis voor de rest van ons leven

Het lijkt cliché, maar is echt waar: het basisonderwijs vormt ons. Het bepaalt een groot deel van de basis van elk kind. Basisonderwijs moet kinderen dus vormgeven en klaarstomen voor de volgende stap in het leven. En als de basis goed zit, is dat al een grote stap richting een volwassene die in balans is. Uiteraard hebben leerkrachten een grote rol in deze vorming. Leerkrachten brengen de kinderen kennis bij en laten aan de hand van hun eigen handelen zien wat normen en waarden zijn. Het onderwijs heeft eigenlijk drie hoofddoelen: kennis overbrengen, maatschappelijke en persoonlijke vorming. Aan de leerkrachten de taak om, samen met de ouders als opvoedpartner, het beste uit elk kind te halen.